O spoločnosti
..............................................................................................................

T.D.P. pôsobí na slovenskom trhu už  10 rokov. Našich klientov spoľahlivo sprevádzame na ceste dosahovania osobných aj pracovných cieľov. Rešpektujeme každého človeka ako samostatnú a neopakovateľnú osobnosť a pri tvorbe našich programov vnímame konkrétne potreby konkrétnych ľudí a prostredia, v ktorom sa nachádzajú.


 

Človek má tri cesty, ako múdro konať. Najskôr premýšľaním - to je tá najušľachtilejšia. Druhá napodobovaním - to je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou - to je tá najtvrdšia.

Konfucius


Človek si musí najprv urobiť poriadok vo svojej duši, kým začne usporadúvať vonkajší svet.

Konfucius
Tréning Diagnostika Poradenstvo
Mgr.Zuzana Gažová
TOPlist