So Zuzanou Gažovou sa poznáme dlho. Pracovne aj osobne. Spomedzi všetkých poradcov, trénerov, koučov a expertov je jediná, ktorá vo mne videla človeka a nie klienta. Je mojim spoľahlivým sprievodcom na ceste ku mne samej. Vďaka jej dôvere a špičkovej profesionálnej práci som mohla prejsť aj nebezpečnými etapami sebapoznávania sa bez straty vlastnej dôstojnosti. Zuzana ma vedie  s istotou skúseného kouča  a rešpektom ku mne ako človeku zároveň, už niekoľko rokov. V oblasti osobnej, vzťahovej a samozrejme kariérnej. Nie je mojím guru a ani za mňa nerieši moje otázky. Dodáva mi odvahu byť slobodnou a pokojnou. So všetkým, čo život prináša. Dáva mi priestor, aby som sama nachádzala odpovede. Lebo aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, odpovede na svoje otázky nosíme v sebe. Je skvelé mať pri ich hľadaní niekoho, kto vo vás verí a má mapu pre prípad, že by ste zablúdili. 

Mgr. Andrea Trávničková
Managing Partner
1st CLASS AGENCY

Tréning Diagnostika Poradenstvo
Mgr.Zuzana Gažová