Trauma je „duševný úraz“ a má negatívny dopad na ľudský život a jeho kvalitu. Traumy sa nevyhýbajú nikomu, každý z nás sa s ňou v živote stretne.

Traumatic Incident Reduction (TIR) znamená v slovenskom preklade „Redukcia dosahu traumatickej udalosti“. Je to technika, ktorá umožní nájsť a následne spracovať nabitú, ťaživú udalosť z vašej minulosti.

Ak sa nám v živote stane niečo, čo je fyzicky alebo emocionálne bolestivé, máme dve možnosti:

  1. buď sa udalosti postavíme a budeme čeliť všetkej tej bolesti, „vyrozprávame“ sa z nej, porozumieme jej a následne sa z nej oslobodíme
  2. alebo nejakým spôsobom začneme blokovať pozornosť venovanú tejto bolesti, traumu potlačíme, avšak naďalej zostáva v našom podvedomí.

Pri práci s mojimi klientmi vytváram pre nich bezpečné prostredie, v ktorom nachádzajú riešenia svojich tráum a problémov. V momente, keď bola udalosť dokonale preskúmaná, prichádza pre človeka uvoľnenie a zbavenie sa ťažoby.

Tréning Diagnostika Poradenstvo
Mgr.Zuzana Gažová