Využívame pridanú hodnotu skúseností, získaných počas dlhoročnej praxe, v kombinácii s aktuálnymi odbornými postupmi, využívanými ako v oblasti psychológie, tak ak v oblasti koučingu, poradenstva, komunikácie a edukácie. Spolupracujeme s vybranými špecialistami, ktorí sú renomovanými odborníkmi v príslušnej oblasti a sú pre nás zárukou kvalitných a odborných výkonov.

Prácu pre našich klientov, či už individuálnych, alebo korporátnych, vnímame vždy ako obojstranne tvorivú aktivitu, smerujúcu ku skvalitneniu oblasti, v ktorej klient cíti možnosť rozvoja svojho potenciálu.

Tréning Diagnostika Poradenstvo
Mgr.Zuzana Gažová