Individuálny osobnostný profil - "DNA" Vašej osobnosti

Pre potreby korporátnych ale aj individuálnych klientov vypracovávame podrobné individuálne osobnostné profily.
Osobnostný profil vníma klienta z hľadiska jeho osobnostných predpokladov vo vzťahu k jeho aktuálnej, prípadne plánovanej pracovnej pozícii. Je východiskom pre   odporúčanie  ďalšieho profesionálneho a kariérneho rozvoja klienta, rovnako dáva klientovi smerovanie aj pre jeho ďalšie vzdelávanie.

Osobnostný profil hovorí o tom, akým spôsobom pracovník komunikuje so svojim,  ako rieši konfliktné a problémové situácie,  ako vie zvládať stresové situácie, ako je motivovaný k práci, čo ho motivuje, zisťuje sa úroveň jeho kreativity, jeho manažérske zručnosti a kompetencie.

Tréning Diagnostika Poradenstvo