Personálne poradenstvo

Najväčšou devízou každej úspešnej spoločnosti sú šikovní a lojálni zamestnanci. Koľkých spokojných a lojálnych zamestnancov máte vo vašej firme? Ste stabilný tím, alebo vo vašej spoločnosti prebieha neustála výmena pracovníkov? Do akej miery  a akým spôsobom medzi sebou komunikujete? Čo je pre vašich zamestnancov motivačné a čo ich demotivuje? Vedeli vaši radoví zamestnanci riaditeľa aj naživo, alebo sú s ním v kontakte len cez povestné "listy riaditeľa"?  Viete aký je skutočný potenciál jednotlivých členov vášho tímu? Na tieto a mnohé ďalšie otázky dokážeme nájsť konkrétne odpovede prostredníctvom
Analýzy spokojnosti zamestnancov, ktorú v základných krokoch definujeme takto:

  • spokojnosť zamestnancov vo firme
  • uplatnenie osobnostného a odborného potenciálu jednotlivcov
  • motivácia pracovníkov
  • tímová kooperácia vo vnútri firmy
  • potreby a očakávania pracovníkov v oblasti ďalšieho vzdelávania
  • identifikácia pracovníkov s organizáciou a s prácou v nej
  • poznanie filozofie vedenia firmy ako aj cieľov a zámerov vedenia  firmy
  • spokojnosť s organizačnou štruktúrou firmy
  • úroveň kreativity pracovníkov
  • interná komunikácia

V oblasti personálneho poradenstva poskytujeme komplexnú ponuku služieb, obsahujúcu vytváranie hodnotiacich systémov, popisov pracovných pozícií, poskytujeme individuálne poradenstvo pre manažérov a radových zamestnancov,  realizujeme koučing pre tímy aj pre jednotlivcov

Tréning Diagnostika Poradenstvo