1 st CLASS AGENCY,s.r.o.
Alcatel-Lucent Slovakia a.s.
B.O.F., a.s. (teraz VÚB leasing, s.r.o.)
DHL Slovakia, s.r.o.
GEFCO  Slovakia, s.r.o.   
ING Nationale-Nederlanden 
ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
Philips Slovakia, s.r.o    
Privatbanka, a.s.
Sodexo, s.r.o.
Vizada Networks, s r.o.
TOP CONSULT GROUP, s.r.o.

Tréning Diagnostika Poradenstvo
Mgr.Zuzana Gažová