Tréningové programy

T.D.P. vytvorilo pre svojich klientov systémy tréningových programov, zamerané na získanie a prehlbovanie sociálnych, komunikačných, obchodníckych a manažérskych zručností členov väčších aj menších pracovných  tímov.
Čítaj viac

Individuálny osobnostný profil - "DNA" Vašej osobnosti

Pre potreby korporátnych ale aj individuálnych klientov vypracovávame podrobné individuálne osobnostné profily.
Čítaj viac

Development centrum

Systém interaktívnych programov, mapujúcich okrem osobnostného profilu človeka aj jeho spôsoby riešenia  modelových situácií, individuálnych a skupinových  úloh.  Systém Development centrum je vytvorený špeciálne pre potreby efektívnych výberov pracovníkov na manažérske pozície  a pozície so zameraním na obchod a predaj, napr. obchodných reprezentantov a obchodných riaditeľov či projektových manažérov.
Čítaj viac

Personálne poradenstvo

Najväčšou devízou každej úspešnej spoločnosti sú šikovní a lojálni zamestnanci. Koľkých spokojných a lojálnych zamestnancov máte vo vašej firme? Ste stabilný tím, alebo vo vašej spoločnosti prebieha neustála výmena pracovníkov? Do akej miery  a akým spôsobom medzi sebou komunikujete? Čo je pre vašich zamestnancov motivačné a čo ich demotivuje? Vedeli vaši radoví zamestnanci riaditeľa aj naživo, alebo sú s ním v kontakte len cez povestné "listy riaditeľa"?  Viete aký je skutočný potenciál jednotlivých členov vášho tímu?
Čítaj viac
Tréning Diagnostika Poradenstvo