Pre našich individuálnych klientov sa snažíme byť bezpečným sprievodcom na ich ceste k novej motivácii, pri hľadaní správnych rozhodnutí medzi viacerými riešeniami. Naša dlhoročná prax v oblasti koučingu nás len utvrdila v tom, že všetky správne riešenia nosí človek v sebe. Preto vnímame stretnutia s našimi klientmi ako zónu bezpečia, v ktorej si môžu dovoliť byť k sebe otvorení.

Profesionálne a systemicky kladenými otázkami podnecujeme odvahu, kreativitu a silu ľudského potenciálu, ktorú v sebe každý má a ktorá nás  dokáže vždy priviesť k správnym riešeniam.

S našimi klientmi sa vydávame na cesty smerom k ich očakávaniam, pomáhame im vidieť rôzne situácie z rôznych uhlov pohľadu, či už ide o skvalitnenie medziľudských vzťahov, alebo o zvládanie syndrómu vyhorenia.

V našej doterajšej praxi sme boli nespočetne veľakrát svedkami úžasnej premeny človeka spútaného spleťou okolností, problémov, životných skúseností, strachov a zmätku na slobodnú osobnosť plnú energie, držiacu svoje JA pevne v rukách.
Tréning Diagnostika Poradenstvo