Mgr. Zuzana Gažová, kouč, facilitátor metódy TIR, personálny konzultant, poradca.

Absolvovala som Filozofickú fakultu UK, odbor psychológia. Svojich klientov, či už firemných alebo individuálnych spoľahlivo sprevádzam na ceste k dosahovaniu pracovných ako aj osobných cielov. V roku 2008 som úspešne absolvovala certifikovaný výcvik Systemického manažmentu a koučovania s celoštátnou platnosťou a v roku 2021 výcvik v TIR – „Traumatic Incident Reduction“ (Redukcia dosahu traumatickej udalosti).

Využívam pridanú hodnotu svojich skúseností, získaných počas dlhoročnej praxe, v kombinácii s aktuálnymi odbornými postupmi, z oblasti psychológie, koučingu, poradenstva, komunikácie a edukácie. Spolupracujem s vybranými špecialistami, ktorí sú renomovanými odborníkmi v príslušnej oblasti a sú zárukou kvalitných a odborných výkonov.

Prácu pre klientov, či už individuálnych alebo korporátnych, vnímam vždy ako obojstranne tvorivú aktivitu, smerujúcu ku skvalitneniu oblasti, v ktorej klient cíti možnosť rozvoja svojho potenciálu.


PhDr. Anna Trubanová, tréner, kouč

PhDr. Daniela Mináčová, tréner, kouč
Tréning Diagnostika Poradenstvo
Mgr.Zuzana Gažová