Tréningové programy

T.D.P. vytvorilo pre svojich klientov systémy tréningových programov, zamerané na získanie a prehlbovanie sociálnych, komunikačných, obchodníckych a manažérskych zručností členov väčších aj menších pracovných  tímov.

"GPS vo svete medziľudskej komunikácie"
Z hľadiska obsahových náplní tréningových programov  realizujeme špecializované tréningy pre ľudí, pracujúcich na pozíciách obchodníkov, personalistov a pracovníkov prvého kontaktu s klientmi. Všetky tieto a im príbuzné profesie si vyžadujú  aktívne zvládanie interpersonálneho kontaktu a kladú vysoké nároky na komunikačné zručnosti pracovníkov.
Systém tréningových programov "GPS vo svete medziľudskej komunikácie" alebo                    " Interaktívna komunikácia s noblesou" obsahuje 8 samostatných programov, ktoré spolu vytvárajú spoľahlivú mapu v spleti stoviek faktorov, vstupujúcich do zdanlivo bežnej medziľudskej komunikácie. Svojim klientom dávame priestor na to, aby sa dokázali správne rozhodnúť, kedy ísť v komunikácii "širokou a bezpečnou diaľnicou", prípadne naopak - kedy použiť "skratku". V rámci tréningových programov spolu identifikujeme najčastejšie sa opakujúce prekážky v komunikácii a nachádzame  spôsoby, ako tieto prekážky s noblesou a bez straty bodov prekonať.
 • Efektívna komunikácia, komunikácia v styku s klientom
 • Telemarketing
 • Asertívne  práva  a techniky, riešenie konfliktov
 • Vedenie rozhovorov v personálnej  práci, vedenie hodnotiacich rozhovorov
 • Budovanie tímov a tímová kooperácia
 • Prezentačné zručnosti
 • Vyjednávacie zručnosti a taktiky
 • Spoločenská etiketa - V komunikácii je slušné a vyberané správanie  onou povestnou "čerešničkou na torte", ktorá dokáže aj celkom bežnú životnú situáciu povýšiť na výnimočný a nezabudnuteľný zlomok života s leskom noblesy.


Manažérske pozície kladú na ľudí vysoké nároky nie len v oblasti odbornej, ale aj v oblasti ľudskej - osobnostný rozvoj, predpoklady rozvinúť sa z manažéra na lídra, ustrážiť si svoj profesijný rast a zároveň upevňovať bezpečné rodinné zázemie, dokázať motivovať tím aj bez klasických motivačných nástrojov, stáť nohami pevne na zemi a zároveň vidieť dostatočne ďaleko na to, aby "tá moja loď" s mojou posádkou plávala bez zbytočných prekážok k určenému cieľu, byť autoritou a zároveň oporou...reflektujeme na intenzívne zmeny v nárokoch a očakávaniach, ktoré veľké i malé spoločnosti voči svojim manažérom majú. Workoholizmus už dnes nie je prednosťou, ale vážnym varovným signálom a rovnováha medzi všetkými oblasťami života je často jedným z kritérií, ktoré svetové korporácie pri hľadaní nových lídrov hodnotia. Pre manažérov, otvorených novým skúsenostiam a informáciám sme pripravili 8 samostatných programov, ktoré majú ambíciu rozvinúť manažérske zručnosti, podnietiť osobný potenciál každého klienta k tomu, aby dokázal pracovať s vlastnými skúsenosťami, postojmi a očakávaniami, nájsť spoločne spôsoby, ako z nudných porád vytvoriť atraktívne a zmysluplne vyplnený čas.

 • Rozvoj manažérskych zručností
 • Rozvoj a motivácia pracovníkov
 • Koučing
 • Vedenie porád -
 • Time manažment
 • Zvládanie stresu a relaxačné techniky
 • Riadenie zmien - zmena je jedinou nemennou v našich životoch. Zmeny život a prácu môžu riadiť, alebo môžeme svojim životom a prácou zmeny riadiť sami.
 • Projektový manažment

Jednotlivé tréningové programy je možné absolvovať ako celok, ale aj samostatne.

Tréning Diagnostika Poradenstvo